Gyproc Glasroc F Platen

Gebouwen worden tegenwoordig steeds vaker uitgevoerd met een draagconstructie opgebouwd uit stalen kolommen en stalen liggers. Deze constructie moet in veel gevallen brandwerend bekleed worden om er voor te zorgen dat, indien er zich een brand voordoet, de constructie niet bezwijkt. Dit geeft de gebruikers van het gebouw voldoende tijd om veilig te kunnen vluchten. Het criterium bij het brandwerend bekleden van staalconstructies is dan ook ‘bezwijken’. De brandwerendheid van de systemen komt voort uit testen conform de EN 13381-4.

MEER INFORMATIE