Leidingen,Kabels en kanalen doorgevoerd door een brandscheiding dienen brand-rookwerend te worden afgedicht. Hiervoor biedt Flamepro diverse beproefde systemen.