Doorvoeringen

Leidingen, kabels en kanalen doorgevoerd door een brandscheiding dienen brand- en rookwerend te worden afgedicht. Hiervoor biedt Flamepro diverse beproefde systemen.

Brandkleppen en Kanaalbescherming

Ventilatiekanalen dienen in brandscheidingen te worden voorzien van brandkleppen, ofwel het ventilatiekanaal moet volledig brandwerend worden ingepakt. Bij Flamepro kunt u terecht voor een breed assortiment voor zowel brandkleppen als ook brandwerende kanaalisolatie.

Elektra

Door elektra aangedreven systemen die tijdens een brand nog tijdelijk moeten blijven functioneren dienen te worden beschermd tegen brand. Brandwerende stopcontacten, suskappen en Stopcontact pads zorgen ervoor, dat het vuur zich niet direct via het stopcontact of lichtarmatuur in de wand of plafond verspreidt.

Naden, Voegen & Wanden

Voegen tussen wand- en plafondaansluitingen dienen te worden afgedicht met daarvoor bestemde materialen. Flamepro heeft een breed assortiment aan productie om deze naden en voegen brandwerend te kunnen opvullen.

Accessoires

Met gereedschappen, tapes, schroeven, pennen, haken en draad kunnen de Fire Stop materialen eenvoudig worden gemonteerd.

Staalbekleding & Vlamschermen

Staalconstructie dienen bij brand tegen bezwijking te worden beschermd. Middels een staalcoating of een staalbekleding met platen kan dit resultaat tot 120 minuten bereikt worden. Vlamschermen verleggen de vuurgrens bij metalen daken en brandscheidende wanden.

Brandwerende Isolatie

De Flamepro Fire Stop Systemen zijn gebaseerd op een combinatie van afdichting en doorlopende technische isolatiematerialen. Juist deze combinatie maakt dat brandwering, energiebesparing en anti-condensvorming samen gaan.