Digitaal logboek

Samen met een aantal A-applicateurs uit de GBA groep heeft Flamepro een app ontwikkeld om offertes en logboeken digitaal aan haar opdrachtgevers aan te bieden.
Deze app stelt monteurs en kantoorpersoneel via een interactieve verbinding in staat om snel en adequaat sparingslijsten te voorzien van het juiste doorvoernummer en/of foto.

set-14